Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas skal barnet være imellem 3 og 17 år og den samlede indtægt for husstanden, hvor barnet har bopæl, må ikke overstige 201.228 kr. om året. Dette svarer til, at man kan få 90 % i økonomisk friplads til et pasningstilbud.  

Er der mere end ét barn i husstanden forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. pr. barn udover det første.

Eksempel: Har du 3 børn hæves indkomstgrænsen med 2 * 7.000 kr. = 14.000 kr. Dermed skal hustandsindkomsten være under 215.228 kr. (201.228 kr. + 14.000 kr.) pr. år for at børnene kan modtage et fritidspas.

For enlige forsørgere hæves indkomstgrænsen med yderligere 62.139 kr. til 263.367 kr. plus eventuelle børn.

Eksempel: Er du enlig forsørger med 3 børn hæves indkomstgrænsen med 62.139 kr. + 14.000 kr. (2 * 7.000 kr.) = 76.139 kr. Det vil sige, at husstandsindkomsten pr. år skal være under 277.367 kr. for at børnene kan modtage fritidspas.