Fleksible tilrettelæggelsesformer

Foreninger, der modtager tilskud til voksenundervisning mv., kan anvende op til 40 % af det beløb, de har fået som tilskudstilsagn til undervisning, til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Deltagere i undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal være tilmeldt et hold, ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning, hvor deltagerne er registreret. Det skal være muligt for alle at tilmelde sig holdene.

Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan blandt andet være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, 'spørg specialisten', it-baseret fjernundervisning eller andre alternative tilrettelæggelsesformer. For så vidt angår fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

Formålet med fleksible tilrettelæggelsesformer skal være at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab indenfor væsentlige samfundsrelaterede områder. Indenfor disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft til fleksible tilrettelæggelsesformer. Alle udgifter skal kunne dokumenteres.

Tilskuddet kan kun anvendes til:

Afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer: De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter. Tilskuddet kan dog højst udgøre 1/3 af de faktisk afholdte udgifter.