Formål

Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning mv. i Nordfyns Kommune. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 samt bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011.