Ã…rsberetning

Som hovedregel indsendes årsberetning ikke.

Med henblik på at følge foreningens arbejde og udvikling forbeholder Folkeoplysningsudvalget sig dog retten til at indhente en årlig beretning om foreningens virksomhed.