Hvad ydes der ikke tilskud til

Der ydes ikke tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning.

Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.

Der ydes ikke tilskud til undervisning mv. indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Og der ydes ikke tilskud til emner om fremstilling af alkoholiske drikke, samt undervisning mv. der indeholder agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.