Egenforvaltning

Den enkelte forening træffer selv beslutning om holdstørrelser, deltagerbetaling, emnevalg, tilrettelæggelsesformer og kursuslængder, samt ansættelse og afskedigelse af lærere, foredragsholdere og ledere.