Klageadgang

Afgørelser kan indenfor 4 uger fra afgørelsen er meddelt indbringes for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget af de foreninger, som afgørelsen angår.