Hvem kan få tilskud

Foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune, og som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning, er tilskudsberettiget og har adgang til offentlige lokaler.

For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav:


Det skal fremgå af vedtægterne: