Ikke forbrugte midler

Uforbrugte midler fra 10 % puljen overføres til Folkeoplysende Voksenundervisning og anvendes til forhøjelse af tilskud til undervisning.