Tilbagebetaling

Såfremt det ved regnskabsaflæggelsen viser sig, at foreningen ikke har kunnet anvende det fulde tilskud indenfor lovens rammer, skal der ske tilbagebetaling senest 1 måned efter påkrav.