Afregning af tilskud

Senest den 1. april hvert år indberetter den enkelte forening for det seneste afsluttede kalenderår følgende oplysninger: Deltagerantal og undervisningstimer fordelt på emner, undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og deltagere med handicap i relation til et konkret emne, samt antal deltagere og udgifter i forbindelse med afvikling af debatskabende aktiviteter, samt aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

De særlige tilskudsvilkår for handicapundervisning og instrumentalundervisning gælder kun for små hold. Den gennemsnitlige holdstørrelse må maksimalt være på 7 deltagere.


Samtidig fremsender den enkelte forening indberetning for den samlede lønudbetaling således:

Herudover skal deltagernes samlede egenbetaling oplyses.

Indberetningen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til:

Indberetningen foretages på et særskilt skema.

Ligeledes udfyldes skema for afregning af 10 % puljen til debatskabende aktiviteter.

Ligeledes fremsendes regnskab for afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer.

Ligeledes fremsendes regnskab for afregning af undervisning på små hold.

Rigtigheden af indberetningerne bekræftes ved underskrift af foreningens bestyrelse, leder og revisor.