Ans√łgning om tilskud

Godkendte foreninger, som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning, vil ultimo december automatisk få tilsendt meddelelse om tilskuddets størrelse (aconto) for det kommende kalenderår. Acontotilskuddet til undervisning beregnes ud fra det gennemsnitlige antal undervisningstimer, som er afholdt i de sidste to afsluttede regnskabsår.