Ejlby-Lunde

Der er 100 landsbyer i Nordfyns Kommune. Alle har en spændende historie. Nogle har udviklet sig, andre ikke.


Ejlby-Lunde hed ’Lyunghe’ i 1387. Det betyder enten lyng(hede) eller lund (lille skov). Byen er flyttet ud fra Ejlby.


Ejlby-Lunde har siden 1980-erne været i fokus som en særligt interessant og velbevaret landsby. Siden middelalderen har der være ni gårde, fire på hver side af vejen og en ’for enden’. I dag er jorden samlet på to-tre gårde. Bortset fra ved den første gård på venstre hånd, ligger bygningerne stadig på ’tofterne’. Tofterne er det område, der ikke var i dyrkningsfællesskab, men reserveret hver gård. 


Man kan se gadekær, abildgårde, den gamle slyngede bygade, ejerlavsgrænsen til Ejlby (ved huset ved bækken), samt de to hundrede år gamle marker (’stjerneudskiftede’), bevaret. Hertil varieret byggeskik fra 18-1900-tallet. Bindingsværk og grundmur. Mange gårde har mistet en længe eller fået en ’knast’ på.


Gårdene var fæstegårde indtil 1800-tallet. Kronen, Dalum Kloster og Enggård havde ejet nogle. I 1700-tallet blev grevskabet Gyldensteen eneejer og gårdene gjort lige store. Derfor har de et ensartet præg i dag. 


Kort Lunde


Luftfoto Lunde


Strukturen, som den ses på minoreret sognekort fra 1816 og foto fra 2016. Den ser stadig sådan ud.


Stil eventuelt bilen og gå ad Ejlby Lundevej.


Se mere om Ejlby-Lunde og de andre 613 fynske landsbyer her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ih/samlinger/kdc/projekter/landsbyreg


Stuehus 

Typisk stuehus fra ca. 1900.


Knaster

'Knaster' på en firlænget gård. Oftest hønse- og motorhus.