Tværskov

Tværskov er en af 62 fynske (16 nordfynske) skovrydningsbyer. Den har været udskiftet ’fra Arilds tid’, som det siges. Gårdene har haft deres jord adskilt fra resten og dermed mindet om enestegårde. I 1600-tallet kom gården Julskov til.

Tværskov bæres af spredte bygninger som i særlig grad er præget af bindingsværk med stråtag og ligger meget synligt i et karakteristisk højfynsk landskab. Møllen er fredet. Dens vand er flyttet til en fiskepassage mod nord. Blandt de øvrige bygninger i bebyggelse er 13 udpeget som bevaringsværdige.


Kør ad Tværskovvej både fra syd og fra nord for at opleve bebyggelsen. Nyd møllebygningerne og bemærk det lille vandfald med den store faldhøjde vest for vejen. Her var møllens overfaldshjul. 
 

Der findes muligheder for gåture i omgivelserne, bl.a. i Margård Skov med Margårds Mølleå


Tværskov mølle

Tværskov Mølle, Foto: Anders Myrtue, Fyns Amt


Tværskov

Tværskov. Foto: Nordfyns Kommune


Bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune:

http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/18#/3104