Østrup og Østrupgård

Brug en stund på at besøge Østrup øst for Otterup. Det en hyggelig 8-900 år gammel landsby, med en 8-900 år gammel kirke, en 6-700 år gammel hovedgård og oldgammelt vejsystem. Bøndergårdene ligger også, hvor de altid har ligget. Byens hospital (fattighus) fra slut 1700-tallet er også bevaret. (Klintebjergvej 80).


Hovedgårdens hovedbygning er fra 1882, avlsgården fra 1926. Man kan se det hele fra offentlig vej og P-plads. I parken, som er omgivet af stengærder, er der mod syd offentlig adgang. I den østlige del ligger de gamle karpedamme endnu, om end de er lidt mere vilde.


Kirken ligger ved hovedgården. Den var ejet af godsejerne. De blev begravet inde i kirken i et kapel, der er ligkapel på nordsiden af bygningen. Inde i kirken er der blandt andet epitafium (mindetavle) over husmandssønnen Elias Møller, som blev godsejer. Han forestod blandt andet afvandingen af Fjordmarken.


Går man en runde i byen, kan man se en fem-seks bevarede gårde fra middelalderen (de har naturligvis fået nyere bygninger)

God tur.


Østrup Kirke

Østrup Kirke


Karpedam

Tidligere karpedam