├ślund

Sognekort


Minoreret sognekort fra 1816 https://hkpn.gst.dk/ 

Landskaber ændres eller ændrer sig med tiden. Men Ølunds landskab, i den østlige del af Skeby sogn, tager prisen. Det er ændret til ukendelighed.  Alle øer på kortet, bortset fra Dørholm, er forsvundet. Sammenlign dette kort med dem nedenfor.

Der er parkeringspladser ved Lammesøvej i hver ende af dæmningen. 
 
Dæmning

Dæmning mellem Firtallet (tv.) og Mellemstykket (th.)

Alle de inddæmmede områder ejes af Aage V. Jensens Naturfond. Fonden har naturgenoprettet området i 2009. Alle gamle diger er bevaret og vidner om inddæmningen. Der er pumpestationer, som ses bedst med kikkert eller ved Fjordmarken nord for Bogø (Otterup) Lystbådhavn. Lige vest for havnen ses en pumpemølle fra 1872 og langs Fjordmarkens nordkant ses en landvandskanal og en højvandssluse. Begge er vigtige historiske levn.

 
Højvandsslusen

HøjvandsslusenKort Ølund

Efter Kjeld Hansen, Det Tabte Land, se link nedenfor.


Hvorfor er landskabet ændret? For at skaffe flere enge, så dyr kunne få hø om vinteren og overleve. Så gav de mere gødning til markerne. Store vandområder på Nordfyn er blevet inddæmmede og afvandede siden 1700-tallet. Klingeskov ved Klintebjerg blev inddiget i 1809, Lammesø (Landmandsø), Ølund og Sohovedet kom med i 1811, Firtallet, Bogø og Lindø i 1818.


Man satte jorddiger mellem øerne, gravede landvandskanaler langs kanterne og bygge højvandssluser til at holde vandet ude. Med tiden pumpede man bedre og bedre og vandarealerne gik via eng til at blive kornagre. Se mere her: http://www.dettabteland.dk/fyn/oelundgaard.pdf

Området er en fremragende fuglelokalitet. Husk kikkert!