Nærå Strand

Nørreby er en af de største landsbyer på Nordfyn. Den ligger midt i sit agerområde. Mange gårde er flyttet ud. Oprindelig ejede kronen det meste, men fra ca. 1800 ejede Gyldensteen det hele. 


Der er to spændende vej ud fra Nørreby: Skærvej og Halsvej. De fører begge ud til vandet. 


For enden af Skærvej er der en vendeplads samt bord og bænke. På en god dag et dejligt sted, hvor der kan ses mange fugle.


Hvis man tager Halsvej, kommer man ud til Nørreby Hals, som er strandvold, en ’mini’ Enebærodde. For 100 år siden var der desuden ’talrige Eghjorte’. Nu er der gode bademuligheder, vandring på Odden, fugle, et lille anløbssted/naturhavn og et tidligere ’Strandkontrolsted’ = toldsted. Toldstedet blev etableret her o. 1880, fordi en skipper Mortensen nægtede at sejle til Bogense Toldsted. 


Se nærmere her: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/norreby/


Nørreby