Aflever fyldestgørende materiale

Hvis du fra starten afleverer alt det nødvendige materiale, opnår du normalt en hurtig sagsbehandlingstid, da vi ikke skal bruge ret meget tid på at gennemgå  sagen. Vent derfor med at søge til du har alt det nødvendige materiale - vi kan alligevel ikke begynde at behandle din sag, før vi har modtaget det hele. Hvis dit materiale er særligt mangelfuldt, vil vi annullere din sag uden sagsbehandling og bede dig søge igen. Det gør vi for at sikre, at andre ansøgere ikke forsinkes unødigt.

Forberedelse og forhåndsdialog

Grundig forberedelse og forhåndsdialog med kommunen betyder ofte, at din ansøgning er godt gennemarbejdet, så din sag hurtigere kan afsluttes.  
Der er mange steder på nettet, hvor du kan forberede dig og finde materiale til din ansøgning:

Oplysninger om din ejendom:

www.ois.dk

Oversigts- og matrikelkort med tegnemuligheder:

www.geofyn.dk

Lokalplaner og kommuneplaner:

http://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk     

kan også findes via www.ois.dk

Gamle byggesager på din ejendom:

www.filarkiv.dk

Særligt for sommerhuse:

www.nordfynskommune.dk/sommerhus

Særligt for erhverv:

https://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Byggeri-og-ejendom/Erhvervsbyggeri/Erhvervs-og-etagebyggeri

Forhør dig inden du søger om at realisere dit projekt. Lokalplaner, planloven i det åbne land, strandbeskyttelses- eller skovbyggelinjer kan fx betyde, at dit projekt skal tilpasses. Det er ærgerligt, hvis du får lavet et godt projekt, som skal ændres, og det vil også betyde en længere sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstider for byggesager - og sådan hjælper du selv til

Vi arbejder for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager ikke er over 4 uger for større projekter og 2 uger for mindre projekter (carporte, udhuse, overdækninger og lign). 

Hvis dit projekt kræver godkendelse eller dispensation fra anden lovgivning, hvor det fx skal i høring hos dine naboer, bliver sagsbehandlingstiden længere.

I sommerferieperioden skal man dog påregne længere sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor du har indsendt alt nødvendigt materiale til kommunen.

Du kan selv gøre rigtig meget for at forkorte sagsbehandlingstiden – både for dig selv og andre ansøgere.

Søg i god tid

Foråret og efteråret er travle perioder i byggebranchen. Om foråret bliver alle inspireret til at lave ny carport, udestue eller en tilbygning, og om efteråret er mange kommet bagud med byggeprojekterne. Derfor er der mange sager i de to perioder. I januar og februar er der normalt knap så travlt, så du hjælper både dig selv og os ved at søge uden for ”højsæsonen”. Der er ingen grund til at vente med at søge, hvis du allerede i januar ved, at du vil bygge ny carport i den kommende sommerferie.

Styr på det tekniske

Der skal fremsendes tegninger af projektet, før vi kan behandle det. Vi skal bruge en situationsplan med afstand til skel, en plantegning, der viser ruminddeling og døre/vinduer samt facadetegninger med angivelse af højder. Tegningerne skal være målfaste. Har du ikke selv mulighed for at tegne, kan du tage fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig med det.

Styr på dispensationer

Du skal være opmærksom på at Dispensationer fra planer eller lovgivningen betyder længere sagsbehandlingstid.  Kan du tilpasse dit projekt, så det ikke kræver dispensationer, vil du også få en kortere sagsbehandlingstid.

Sådan prioriterer vi opgaverne

Alle sager er lige vigtige, så som udgangspunkt tager vi sagerne i den rækkefølge, de kommer ind. Men der kan være faktorer som gør, at vi opprioriterer konkrete sager. Det kan fx være: