Forberedelse og forhåndsdialog

Grundig forberedelse og forhåndsdialog med kommunen betyder ofte, at din ansøgning er godt gennemarbejdet, så din sag hurtigere kan afsluttes.  
Der er mange steder på nettet, hvor du kan forberede dig og finde materiale til din ansøgning:

Oplysninger om din ejendom:

www.ois.dk

Oversigts- og matrikelkort med tegnemuligheder:

www.geofyn.dk

Lokalplaner og kommuneplaner:

http://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk     

kan også findes via www.ois.dk

Gamle byggesager på din ejendom:

www.filarkiv.dk

Særligt for sommerhuse:

www.nordfynskommune.dk/sommerhus

Særligt for erhverv:

https://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Byggeri-og-ejendom/Erhvervsbyggeri/Erhvervs-og-etagebyggeri

Forhør dig inden du søger om at realisere dit projekt. Lokalplaner, planloven i det åbne land, strandbeskyttelses- eller skovbyggelinjer kan fx betyde, at dit projekt skal tilpasses. Det er ærgerligt, hvis du får lavet et godt projekt, som skal ændres, og det vil også betyde en længere sagsbehandlingstid.