Sagsbehandlingstider for byggesager - og sådan hjælper du selv til

Vi arbejder for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager ikke er over 4 uger for større projekter og 2 uger for mindre projekter (carporte, udhuse, overdækninger og lign). 

Hvis dit projekt kræver godkendelse eller dispensation fra anden lovgivning, hvor det fx skal i høring hos dine naboer, bliver sagsbehandlingstiden længere.

I sommerferieperioden skal man dog påregne længere sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor du har indsendt alt nødvendigt materiale til kommunen.

Du kan selv gøre rigtig meget for at forkorte sagsbehandlingstiden – både for dig selv og andre ansøgere.