Udstyr

Grejbanken er gratis at booke og benytte. Vær dog opmærksom på, at vi kun har denne ene grejbank, og da vi er mange brugere, er vi derfor nødt til at have et skærpet opsyn med udstyret. Det forventes derfor, at du som låner udviser respekt og ansvar for hver enkelt genstand. Du forpligter dig som låner til at erstatte ødelagt, skadet eller bortkommet udstyr. Vær opmærksom på, at din normale forsikring ikke altid dækker lånte eller lejede effekter. Vi opfordrer dig derfor til at undersøge din dækning hos dit forsikringsselskab.

Samlet liste over grejbankens udstyr

Lavutelte, tarps og rygsække er særligt sårbare overfor råd. ALT grej skal derfor tilbageleveres rengjort og HELT tørt. Derforbeholdes ret til at fakturere for ikke rengjort udstyr.

Grejbanken er et virkeligt unikt tilbud med utroligt mange muligheder for Nordfyns børn og unge - pas rigtigt godt på den!