Vaccination mod Covid-19

Vaccination, bestilling af vaccination og bestilling af transport


Hvornår skal jeg vaccineres?

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af viden om Covid-19, dens indvirkning på forskellige målgrupper og den belastning et smitteudbrud har på samfundet, udformet en vaccinationskalender, som illustrerer, hvornår du kan forvente at få tilbud om vaccination. Alle borgere over 16 år i Danmark er indplaceret i en prioriteret rækkefølge fra 1-12 i denne vaccinationskalender. Kommunen har ingen indflydelse på denne rækkefølge.


Vaccinationskalenderen finder du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 


Hvorfor har jeg ikke fået brev om vaccination?

Hold øje med din e-boks eller din postkasse, alt afhængig af om du modtager brev fra det offentlige digitalt via e-boks eller er fritaget og dermed får fysisk post. Hvis du hverken har modtaget noget i e-boks eller med posten, så betragtes du af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ikke i målgruppen for vaccination lige nu.


Hvordan booker jeg tid til vaccination?

Vi beder dig læse brevet fra Sundhedsstyrelsen grundigt igennem for den vejledningen, som står heri. Her vil du enten blive oplyst om, at du skal bestille tid til vaccination ved at ringe til Region Syddanmark eller via et hjemmeside link. Hvis du er fritaget for post i e-boks fra det offentlige, men stadig har et Nem-ID, så skal du booke tid til vaccine via hjemmesiden www.vacciner.dk

Der kan forekomme ventetider til at bestille tid til vaccination. Der kan sagtens være uger, hvor der ingen ledige tider er. Du mister ikke din ret til vaccination. Du skal blot være tålmodig og prøve igen på et andet tidspunkt. Regionen tilbyder hele tiden nye tider i takt med at vaccine kommer til landet. Hvis du fortsat ikke kan finde ud af at booke tid til vaccination, så bed evt. dit netværk om hjælp. Hvis du ikke har pårørende eller netværk til at hjælpe dig med booking, så ring til os på tlf. 64 82 86 80 eller 64 82 82 82, så vil vi hjælpe dig.


Jeg mangler transport til vaccinationscentret, hvad gør jeg?

Hvis du ikke selv har kørekort, mulighed for at låne en andens bil eller få hjælp til kørsel af en i dit netværk, så kan du booke kommunal kørsel med Flextrafik på tlf. 63 11 22 55.
Ved bestilling af transport skal du oplyse, at det er vaccinekørsel, hvilket gør transporten gratis. Flexkørsel til vaccine kan kun benyttes fra din hjemmeadresse til vaccinationscenter og retur og du skal være klar 1 time før at du skal være på vaccinationscentret. Det er både muligt at bestille vogn i flextrafik med plads til rollator, kørestol eller lav indstigning.
Du kan også få hjælp til ind- og udstigning og hjælp til at komme hen til døren af chaufføren. Du har også mulighed for at bestille plads til en ledsager. Dit konkrete behov skal blot oplyses ved bestilling af transport.


Jeg har brug for ledsagelse til vaccination

Røde Kors stiller frivillige ledsagere til rådighed, hvis du har brug for ledsagelse til vaccination. Ring til 3529 9660 alle hverdage mellem kl. 10-14 eller tilmeld dig på www.rødekors.dk/parat. Du bør som udgangspunkt kun medbringe ledsagelse eller pårørende, hvis det er nødvendigt. Bed evt. pårørende eller ledsager vente i bilen eller udenfor.


Jeg har brug for liggetransport for at komme til vaccination

Hvis brug af flextrafik, kørsel af en pårørende, eller andre private tilbud om kørsel ikke er mulig for dig ift. til transport til vaccination, og liggetransport er den eneste mulighed, så er dette ikke noget kommunen eller regionen kan hjælpe dig med på nuværende tidspunkt. Borgere, som har brug for liggetransport, bliver ikke kørt ind til Odense, men vil, når det er muligt, få tilbudt en vaccine, som kan transporteres ud til dem.


Hvad skal jeg gøre, når jeg ankommer til vaccinationscentret?

Du bør komme på det aftalte tidspunkt med vaccinationscentret eller så tæt på din bestilte tid, så du ikke opholder dig unødigt på vaccinationscentret. Efter vaccinationen vil du blive bedt om at vente i 20 minutter siddende i et afmærket observationsområde, så man kan observere evt. bivirkninger. Derudover skal du blot følge de anvisninger, som personalet giver dig på stedet.


Kan jeg blive vaccineret i Nordfyns Kommune i stedet for Odense?

Fra uge 15 starter et lokalt vaccinationscenter op i Søndersø Hallerne. Det vil fremadrettet være muligt at bestille vaccination på det lokale center. Når du har fået invitation til vaccination i e-boks, kan du booke tid på coronavaccine.dk. 

Det er Sundhedsstyrelsen og Regionen der har afgjort og afgør, hvor og hvordan vaccinationen vil ske. Kommunerne er uden yderligere indflydelse herpå. 

(Opdateret 8. april 2021)

___________________________________________________________________________________________________


Region Syddanmark ruller vaccinationsplanen ud i to primære faser


Fase 1: Januar til og med februar 2021: De ældste og mest sårbare grupper. Det vil sige borgere på plejehjem, ældre over 65, der får hjælp i hjemmet, borgere over 85 år, borgere mellem 80-85 år samt udvalgte patienter med særligt øget risiko for alvorligt forløb, hvis de får corona og udvalgte pårørende.

Frontpersonale i sundheds- og ældresektoren vaccines sideløbende fra januar til slut april.

Fase 2: Marts til juni 2021: Borgere mellem 65-79 år, borgere under 65 år med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 og til sidst den øvrige befolkning over 16 år.

Personale med samfundskritiske funktioner vaccineres fra april til og med maj 2021.

Region Syddanmarks vaccinationstilbud vil i hovedtræk bestå af fem elementer:

Region Syddanmarks faste vaccinationscentre:


Borgere vil automatisk modtage invitation til vaccination i deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. Når de har modtaget en invitation, kan de booke tid til vaccination på vacciner.dk

Hvor finder jeg mere information om vaccinationsprogrammet?

(Opdateret 1. februar 2021)