Skole og dagtilbud

Brev til alle forældre til børn i de nordfynske skoler (udsendt 11.03.2021) 


Vedr. covid-19 podning og test


Kære forældre til børn i de nordfynske skoler.


Den fortsatte åbning af vores skoler afhænger i høj grad af, at vi hurtigt inddæmmer evt. smitte med covid-19. Derfor er der i forbindelse med genåbningen planlagt en teststrategi og vi opfordrer kraftigt alle til at bakke op om testning, så vi mindsker smittespredning.


For elever på 5.-8. klassetrin der skal møde til udendørs undervisning:


Eleverne kan blive testet i Nordfyns kommune på følgende teststeder https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Generel-information/Information-om-Covid-19.


For elever på 9. og 10. klassetrin:


Eleverne kan blive testet i Nordfyns kommune på følgende teststeder https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Generel-information/Information-om-Covid-19.Vi opfordrer til, at I holder jer løbende orienteret via AULA.

Venlig hilsen

Skole-og dagtilbudschef
Gitte Høj Nielsen


_________________________________________________________

Brev til alle forældre til børn i de nordfynske skoler (udsendt 10.03.2021) 


På børne- og undervisningsområdet bliver der nu delvis genåbnet for fysisk fremmøde på skolerne i forskelligt omfang alt efter klassetrin og landsdel.


For skoler i Nordfyns Kommune gælder derfor følgende fra mandag den 15. marts 2021: 


 

For følgende elever er der fortsat dagligt fremmøde som hidtil: 

 

Ungdomsskolen og Musikskolen: 

 

Dagtilbud: 


Læs brevet i pdf


Vi opfordrer til, at I holder jer løbende orienteret via AULA, da retningslinjerne for den delvise genåbning betyder, at eleverne i 5.-8. klasse og 9.klasse lokalt vil få forskellige mødedage. 


Venlig hilsen 


Gitte Høj Nielsen
Skole-og dagtilbudschef


(Opdateret 11. marts 2021)