Krav til ansøgningsmateriale

Værd at vide før opsætning af husstandsvindmølle

En byggetilladelse gælder 1 år. En godkendelse i henhold til støjbegrænsning gælder i 2 år. En landzonetilladelse gælder i 5 år.


Møller med rotorareal på op til 1 m² (mikromøller) må opsættes uden godkendelse fra Sekretariatet for vindmøllegodkendelser. Ved møller med 1 – 5 m² rotorareal (minimøller) skal der foreligge en registreringsanmeldelse til Godkendelsessekretariatet (v/Risø). Denne skal vedlægges ved anmeldelse til kommunen. Møller mellem 5 og 40 m² kræver typegodkendelse.

På Vindmølleforeningens hjemmeside er der et fint informationsark om husstandsmøller.

Energistyrelsen har lavet en folder om de visuelle forhold ved opstilling af husstandsmøller i det åbne land. Den kan være god til at vurdere om ens ejendom er egnet til opførelse af husstandsmølle.