Hvad kræver en landzonetilladelse

I landzone kræver det som udgangspunkt landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil:

Du skal søge om landzonetilladelse via selvbetjeningen øverst til højre på siden.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvad der søges om tilladelse til, og hvad det ansøgte skal anvendes til. Behovet for det ansøgte skal samtidig begrundes.