Kontaktoplysninger til vognmandVognmand  Kørsel til og fra  Kontakt 
Bergholdt.dk A/S 

 • Søhusskolen
 • Lumby skole
 • Paarup skole
 • Enghaveskolen
 • Nørrebjergskolen
 • Rosengårdskolen 
 • Heldagsskolen
 • Sletten skole
Tlf.: 66 12 99 12

Kl. 07:00 - 16:00

Mail: buf@bergholdt.dk 
Uden for åbningstiden henvises der til vagttelefon som oplyses på tlf svarer.
 

Otterup Lillebil


 • Bogense skole
 • Skrillingeskolen 

Tlf.: 64 82 14 66
Kl. 07:00 - 16:00
Mail: info@taagaardsbusser.dk
Uden for åbningstiden henvises der til vagttelefon som oplyses på tlf svarer.

 

Søndersø Taxi


 • Søndersøskolen 
Tlf.: 64 89 13 08
Kl. 07:00 - 16:00
Mail: sonderso.taxi@gmail.com

Ferier og skolefridage


Al Kommunal kørsel sættes i bero under skoleferier og på skolefridage. Der bliver kun kørt, såfremt der er udstedt bevillig til SFO-kørsel og efter kørselskoordinatoren, har modtaget et ændringsskema for ferie- eller fridagsperioden. Hvis dit barn skal køres i ferier og på skolefridage, skal kørselskoordinatoren have besked, senest 3 uger før feriens eller skolefridagens start. Dette gøres ved, at udfylde og sende et ændringsskema til kørsel.

Det er ikke nok, at give skolen besked om den ønskede kørsel – de har ikke noget med kørslen at gøre! Der kan ikke laves aftaler om kørsel med hverken skole, chauffør eller vognmand.


Kørselsskemaer og tidsfrister


Basisskema:

Skal altid udfyldes når du har fået en bevilling på kørsel. Basisskemaet er den faste kørsel der er givet bevilling til. Hvis der skulle komme nye faste ændringer i kørslen, skal der udfyldes et nyt skema, så kørslen kan rettes til i kommunens kørselssystem.


Ændringsskema:

Er kun gældende for en uge ad gangen og skal derfor laves for hver uge, hvis der ønskes ændringer i kørslen. Hvis der fx ønskes en ændring i uge 40, skal der senest indsendes et ændringsskema på onsdagen i uge 39. Når kørslen i uge 40 med ændringen er overstået, bliver kørslen automatisk fra uge 41 sat tilbage til den kørsel der er tastet i basisskemaet.

For kørsel i ferier og på skolefridage, skal der udfyldes et ændringsskema for den periode/ de uger der ønskes kørsel (kræver bevilling).


Tidsfrister:

Kørselsplanlægning

Kørslen af elever sker på baggrund af en ansøgning om kørsel og efter indstilling fra CLT. Såfremt dette bliver bevilliget, skal der oprettes et kørselsskema som indeholder oplysninger om, hvordan eleven transporteres til og fra skole, SFO og Børnehave. Når skemaet med køretiderne er lagt, vil dette fungere som basisskema for kørslen.