Flexboligordningen

Hvis du ønsker at bruge en helårsbolig som fritidsbolig, kan du søge om en flexboligtilladelse.


Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. 


Når en helårsbolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt, og du kan derfor anvende boligen som et fritidshus eller som et ekstra hjem. Der er ingen lovmæssig begrænsning på. hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.


En tilladelse til flexbolig følger ejeren af ejendommen og skal derfor søges på ny ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndsgodkendelse om, hvorvidt de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen.


I Nordfyns Kommune er det besluttet, at ordningen geografisk afgrænses til at omfatte boliger i landdistrikter og i landsbyer, der i kommuneplanen er rammelagt til turismeaktivitet.


Kommunen laver en helhedsvurdering af, om der kan gives flexboligtilladelse ud fra:


Vær opmærksom på: