Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Hvis du driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra første fraværsdag (type 2-forsikring)

Der er mulighed for at tegne forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb (maksimumydelsen), eller til 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen). Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 120.000 kr. eller mere, kan det betale sig at sikre sig til fuld sats.