Ordensregler for skoler ved Gyldensteen Strand

Færdsel 

Gyldensteen Strand er et værdifuldt naturområde i fuld udvikling. Aage V. Jensen Naturfond tillader aktiviteter, som understøtter arealernes formål, dvs. forskning, undervisning, formidling og publikums oplevelser af områdernes natur og kultur under hensyn til følsom natur. Andre typer aktiviteter henviser vi til arealer, som egnede er hertil. Aktiviteter skal ske på ”naturens præmisser”, så naturgrundlaget ikke skades, og fugle og pattedyr får mulighed for at yngle og raste uforstyrret. Det vil give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden. 

Anvisninger 

Muligheder

Tag hensyn til naturen, andre brugere, landbrugsproduktion, den private ejendomsret, samt respekter opsatte skilte med anvisninger for færdsel. 


Skolestue og tærskelade. 

Alt udstyr må frit anvendes - se materialelisten. Dataloggere, mikroskoper med kameraer er i skolestuen og lille depotrum og skal låses inde efter brug. Alt udstyr skal rengøres og sættes på plads igen efter brug. Skolestuen og tærskeladen skal låses, når man er ude. Der er rigtig mange andre besøgende. Nøglen til Tærskeladen ligger i skolestuens depotrum og må ikke forlade gården. Man må gerne bruge alt i tekøkkenet, men der skal vaskes op og sættes på plads. Sulfo og viskestykker står til rådighed. Viskestykker i nederste skuffe og under vask. Medbring selv kaffebønner og tebreve. Vådt og snavset fodtøj placeres i Naturrum eller Tærskeladen inden adgang til skolestuen. Borde skal tørres af, og gulve skal fejes - både i skole og tærskelade. Affald lægges i affaldsstativerne ved gården. Organisk affald anbringes i kompostbeholder bag laden. 

Meld tilbage til skoleforvaltningen angående remedier, der mangler eller er gået i stykker. Øvrige henvendelser til opsynsmand Jens Bækkelund, tlf. 23 92 60 95.