Camping - Sagsbehandlingstid for udlejningstilladelse

Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere og brugere af fast ejendom tilladelse til erhvervsmæssigt - eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt - at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

Fristen for meddelelse af tilladelse efter campingsreglementets §2, stk. 1 løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende.

Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Natur- og Miljøafdelingen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af den oprindelige frist.

Hvis der ikke er truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne, kan ansøgeren ikke anse tilladelsen for imødekommet.

Kommunens sagsbehandlingstid for udarbejdelse af en udlejningstilladelse forventes at være op til 10 uger.

Siden blev sidst opdateret 03.03.2020 af indholdsansvarlig KPR

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00