Vejledning om det lille dyrehold

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde svin, køer, får, geder eller heste i by- eller sommerhusområder. Disse typer dyr skal holdes i landzone.

Hønsegård Hønsegård

Ønsker man at have et lille dyrehold, altså et ikke erhvervsmæssigt dyrehold, er der nogle simple regler der skal overholdes:

  • Husdyrgødningen skal opbevares så der ikke sker forurening af jord eller grundvand eller udløb til dræn eller vandløb
  • Foder skal opbevares så det er utilgængeligt for skadedyr, f.eks. rotter
  • Der skal holdes rent og bekæmpes fluer

Generelt gælder det at man ikke må genere sine naboer. Det er dig der har valgt at have hobbydyr, ikke dine naboer.

Ønsker man at holde høns eller andet fjerkræ i byzonen, kan man finde reglerne i Nordfyns Kommunes "Regulativ for hønsehold".

Reglerne anvendes desuden vejledende for hønsehold i tæt bebyggelse i landzonen og i landsbyer.

Skal der bygges stalde eller lignende, kan det være at der skal søges landzone- og byggetilladelser. Disse skal søges på forhånd hos kommunen.

Du kan læse om hestehold under punktet "Hold af heste" i venstre side af sitet.

Læs mere...

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Siden blev sidst opdateret 22.05.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00