Flydelag på gyllebeholdere

Det er et lovmæssigt krav, at beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning.

Flydelag på gylletank Flydelag på gylletank

Fast overdækning kan være et telt, en flydedug eller et betonlåg.

Tæt overdækning kan være et lag af snittet halm, lecanødder eller lign.

Overdækningen skal dække hele beholderen og være tæt. Dog kan det accepteres, at der ved indløbet er op til 3 m² uden tæt flydelag.

Er det et flydelag skal det være sammenhængende samt have en tør overflade (i tørvejr).

Den skal desuden være stabil i forbindelse med blæst og kraftigt nedbør.

Det er lovpligtigt at føre logbog over flydelaget for alle gyllebeholdere uden fast overdækning. Læs mere her:

Første gang kommunen konstaterer utilstrækkeligt flydelag på en gyllebeholder, gives en skriftlig indskærpelse om at få flydelaget etableret og vedligeholdt.

Hvis der derefter igen konstateres utilstrækkeligt flydelag, inden for en periode på 3 år, så skal kommunen påbyde, at der etableres fast overdækning.

Siden blev sidst opdateret 27.04.2020 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00