Miljøtilladelse og -godkendelse af husdyrbrug

Kommunen skal behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug.

Her på siden kan du finde indgange til ansøgningssystemerne, så du nemt kan komme videre med din ansøgning.

Hvis du skal bygge skal du også søge en byggetilladelse i Byg Og Miljø

Udvidelse / ændring af mindre produktioner gældende for:

 • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m². 
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Er du omfattet af ovenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre dine stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, skal du anmelde dette til kommunen. Anmeldelsen skal ske skriftligt.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger om både det anmeldte anlæg og eksisterende anlæg på ejendommen:

 • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):
  • Dyrearter og -typer 
  • Produktionsarealets størrelse i m² 
  • Staldsystem (f.eks. dybstrøelse)
  • Bygge- og konstruktionstegninger for nye bygninger
 • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.) 
  • Tegninger med placering, størrelser, afløb og lign. 
 • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.) 
  • Tegninger med placering, størrelser, afløb og lign. 

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Udvidelse / ændring af større produktioner, her skal du altid have en miljøgodkendelse- eller tilladelse

 • Større dyrehold, hvor produktionsarealet er større end 100 m².
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er større end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er større end 200 m².
Du ansøger via www.husdyrgodkendelse.dk

Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes følgende:

 • Målfast oversigtskort
 • Situationsplan
 • Kort over bygningsudvidelser
 • Afløbsplaner
 • Kort over opbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet
 • Kort over boringer, der anvendes til indvinding af vand.

Er dyreholdet over grænserne for IE-brug skal der også indsendes en miljøkonsekvensrapport samt en beredskabsplan.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Sagsbehandlingen vil herefter begynde snarest muligt.

Du kan læse mere om de nye regler og om hvilken betydning de har på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor de har offentliggjort de nye regler.

Siden blev sidst opdateret 06.12.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00