Støjgener

Der kan ofte forekomme støj fra drift af landbrug og / eller fra selve dyreholdet

Støj Støj

Denne støj kan være sæsonpræget, fx markarbejde om foråret, eller forekomme mere jævnt hen over året, fx støj fra et ventilations- eller malkeanlæg, eller fra et siloanlæg.

Oplever du støjen fra et landbrug som meget generende i din hverdag, så kan det være en god idé at føre en ”dagbog” over generne, inden der eventuelt rettes henvendelse til landmanden eller kommunen. Med en dagbog, der viser dato, tidspunkt, eventuelt med bemærkninger om vind og vejr, kan det være nemmere at identificere årsagen til genen. 
Kommunen laver så en vurdering af om støjen er så generende at den skal mindskes.

Eksempelvis kan en ændring i en staldrutine måske afhjælpe nogle problemer. Hvis rutinen hidtil er blevet udført på et tidspunkt på dagen der resulterer i, at du som nabo oplever gener, så kunne det måske være muligt at udføre rutinen på et andet tidspunkt. Eller måske kan blæseren til korntørringsanlægget støjdæmpes eller vendes i en anden retning. 

Landbrug er som alle andre virksomheder underlagt Miljøstyrelsens vejledende retningslinjer for støj.
Dog kan støj fra f.eks. brølende køer ikke reguleres.

Prøv dog altid først at tage en snak med landmanden. Det kan være landmanden ikke er opmærksom på, at støjen kan virke generende eller være til væsentlig gene for andre.

Siden blev sidst opdateret 15.11.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00