Lugtgener

Der kan ofte forekomme lugt fra drift af landbrug, fra selve dyreholdet eller husdyrgødningen.

Lugtgener Lugtgener

Lugtpåvirkningen fra landbrug kan enten være sæsonprægede eller forekomme jævnt hen over året.

Det kan f.eks. ikke undgås, at det lugter når gyllen spredes på markerne og et stykke tid efter. Det opleves som regel mest i foråret og lige efter høst, når der bringes gylle eller anden husdyrgødning ud på markerne.

Husdyrgødningen skal bringes ud på markerne, og det er derfor nødvendigt, at accepterer en vis genegrad på visse tidspunkter af året.

Der er som udgangspunkt ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet man må udbringe gylle. Det er dog ikke tilladt at udbringe gylle på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder m.v.

Lugtgener kan også komme fra andet end gylleudbringning. Eksempelvis omrøring af gylletank i forbindelse med flytning af gylle, tømning af gyllekanalerne eller udmugning i stalde og fra staldenes ventilation.

Oplever du lugten fra et landbrug som en væsentlig gene i din hverdag, så kan det være en god idé at føre en ”dagbog” over generne, inden der eventuelt rettes henvendelse til landmanden eller kommunen. Med en dagbog, der viser dato, tidspunkt, eventuelt bemærkninger om vind og vejr og genens styrke og art, kan det være nemmere at identificere årsagen til genen og måske afhjælpe den.

Eksempelvis kan ændringer i rutiner for udmugning eller rengøring af ventilationsanlæg nogen gange reducere eller fjerne lugtgenerne.

Prøv dog altid først at tage en snak med landmanden. Det kan være landmanden ikke er opmærksom på, at lugten kan virke generende eller være til væsentlig gene for andre.

Vis hensyn til naboerne

Som landmand kan det være en god idé at informere dine naboer inden du begynder med gylleudbringning. Så kan naboerne tage eventuelle forholdsregler og f.eks. lade være med at hænge vasketøjet ud lige den dag.

Det kan foregå med SMS- eller mail-lister, telefonopkald, opsætning af skilte eller med et brev..

Siden blev sidst opdateret 15.11.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00