Hold af heste

Regler for hold af heste

Heste Heste

Hvor må man holde hest

Heste hører til på landet.

Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

I områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er det heller ikke tilladt at holde hest.

Anmeldelse af hestehold

Inden du etablere et hestehold, en stald eller en mødding, skal det anmeldes til kommunen.

Du kan her, under Miljøtilladelse og godkendelse af husdyrbrug læse hvordan du gør dette.

Skal du bygge en stald eller møddingsplads kan du under byggeri se hvad du skal anmelde eller søge byggetilladelse til, og hvordan du gør det.

Op til 4 heste med tilhørende føl op til 12 mdr.

Skal du etablere et hestehold op til 4 voksne heste med tilhørende føl skal du sende en mail til teknisk@nordfynskommune.dk med en beskrivelse af hesteholdets størrelse og hvor de skal opstaldes.

Flere end 4 voksne heste med tilhørende føl op til 12 mdr.

Skal du etablere et hestehold over 4 voksne heste med tilhørende føl skal du sende en anmeldelse til teknisk@nordfynskommune.dk med kort over ejendommen, placering af stalde og hesteboksenes areal, det ønskede antal heste samt en beskrivelse af hvordan hestemøg skal opbevares, og hvordan det bortskaffes.

Opbevaring af hestemøg

Hestemøg skal opbevares på mødding med fast tæt bund eller i en lukket container, så der ikke kan løbe saft og ajle fra møget ud til vandløb, søer, eller til dræn i jorden.

Du skal overdække dit hestemøg med presenning eller sort plast for at undgå fordampning af ammoniak. Dermed undgår du også fluer og lugt fra møddingen.

Det er ikke tilladt at afbrænde hestemøg under nogen omstændigheder.

Møddingen skal være udført med tæt bund og afløb til tæt beholder (f.eks. gylle- eller ajlebeholder). Opbevares hestemøget i åben container, skal den stå på et befæstet areal med afløb til tæt beholder.

Er du i tvivl om din hestemøg opbevares korrekt, er du altid velkommen til at spørge os.

Tænk også over hvor du placerer dit hestemøg i forhold til dine naboer. Der er lovmæssige krav til afstande. Læs mere her.

Skal du etablere en ridebane?

Inden du etablerer en ridebane, skal der søges om landzonetilladelse ved kommunen.

Velfærd

Mht. hestenes velfærd er det ikke kommunen, men politiet og fødevareregionen, der er myndigheder.

Hestenes velfærd er reguleret af Lov om hold af heste og reglerne i dyreværnsloven m.v.

Læs mere...

Siden blev sidst opdateret 27.04.2020 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00