Anmeldeordning

Landbrugets anmeldeordninger muliggør visse ændringer og tiltag på landbrug, uden at skulle søge om en decideret miljøtilladelse eller -godkendelse.

Foretages en anmeldelse, skal kommunen vurdere om indholdet af anmeldelsen opfylder de krav og rammer der er stillet i lovgivning.

Der er lavet 9 forskellige anmeldeordninger.

Anmeldeordningerne omfatter henholdsvis:

  • § 10 Opførelse af forskellige driftsbygninger som ikke er stalde
  • § 11 Opførelse af ensilageopbevaringsanlæg
  • § 12 Gødningsopbevaringsanlæg
  • § 13 Bygninger til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
  • § 14 Bygninger til hobbydyrehold
  • § 15 Skift mellem dyretyper
  • § 16 Skift i miljøteknologiske løsninger
  • § 17 Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker
  • § 18 Produktionstilpasning (malkekøer)
  • § 19 Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Kommunen skal træffe afgørelse senest 2 måneder fra modtagelsen af en fuld oplyst anmeldelse. Der skal herunder foretages nabohøring af de berørte parter i forbindelse med sagsbehandlingen.

Skal der foretages byggeri i forbindelse med anmeldelsen, skal der også søges om en byggeanmeldelse og/eller landszonetilladelse.

Læs mere...

Siden blev sidst opdateret 22.05.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00