Landbrug

I Nordfyns Kommune er der ca. 1.750 registrerede landbrug, heraf ca. 340 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Husdyrbrugene fordeler sig med 42% svinebrug, 32% kvægbrug, 3% minkfarme og 22% andre dyrehold (herunder f.eks. fjerkræfarme samt mindre heste-, fåre- eller gedehold). 

Det samlede jordbrugsareal i Nordfyns Kommune er på omkring 36.000 ha svarende til ca. 74% af kommunens samlede areal.

Kommunens opgaver

Kommunen laver miljøtilladelser- og miljøgodkendelser til etablering, udvidelse og ændringer af erhvervsmæssige dyrehold, udfører tilsyn på bedrifterne og varetager sagsbehandling i forbindelse med klager over dyrehold.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis det kommer over følgende størrelsesgrænser eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse:
  • 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin
  • 10 får med lam eller 10 geder med kid
  • 30 høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
Det kræver en anmeldelse, tilladelse eller en godkendelse fra kommunen for at etablere, udvide eller ændre et erhvervsmæssigt dyrehold. Du kan læse mere om etablering og ændringer af erhvervsmæssige dyrehold her: Miljøtilladelse og -godkendelse af husdyrbrug.

Ved etablering, udvidelse og ændring af et erhvervsmæssigt dyrehold anvendes begrebet dyreenhed (kaldet DE). En dyreenhed svarer til en årlig produktion på ca. 100 kg kvælstof (N) i husdyrgødning fra dyrene.

Eksempler på dyreenheder:

  • 1 DE = 0,75 malkeko (tung race uden opdræt)
  • 1 DE = 39 slagtesvin (produceret)
  • 1 DE = 7 får med lam
  • 1 DE = 3.020 slagtekyllinger (35 dage gamle)

-    For en mere præcis beregning af antal dyreenheder på din ejendom henvises til Vejledning om gødnings- og harmoniregler tabel 9.

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Vil du have et lille dyrehold som ikke er erhvervsmæssigt, så kræver det ikke en tilladelse fra kommunen.

Dog er svine-, kvæg-, gede- og hestehold ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål. Kommunen kan give dispensation til dyrehold i disse områder, særligt til ejendomme med bestående stalde.

Læs mere...

Link til NaturErhvervstyrelsen: Vejledning om gødnings- og harmoniregler

Siden blev sidst opdateret 17.01.2017

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00