Vandindberetning

Alle vandværker og ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal årligt indberette den oppumpede vandmængde og eventuelle pejlinger til kommunen.

Indberetningen af vandmængder og pejlinger skal sendes digitalt via den grønne selvbetjeningsknap.

Brugernavn og engangskode til oprettelse er blevet fremsendt fra kommunen.

Kommunen udsender ikke mere pejleskemaer direkte til vandværkerne eller ejerne af vandforsyningsanlæggene. Der er dog mulighed for at bruge dette skema.

Læs mere ...

Siden blev sidst opdateret 16.05.2019 af indholdsansvarlig JAN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00