Miljøgodkendelse

Nogle virksomheder regnes som særligt forurenende og skal derfor have en miljøgodkendelse inden etablering.

Godkendelsespligtige virksomheder

Nogle virksomheder regnes som særligt forurenende og skal derfor have en miljøgodkendelse inden etablering.

En godkendelsespligtig virksomhed hører til gruppen af de mest forurenende virksomheder og skal derfor have en miljøgodkendelse.

Du skal have miljøgodkendelsen, inden du bygger eller starter en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesordningen for listevirksomheder. Det gælder også hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Der er brugerbetaling for godkendelsesarbejdet.

Vi anbefaler at du kontakter Kommunens TaskForce Erhverv så tidligt som muligt i forløbet.

Derudover kan der være behov for at indhente andre tilladelser inden du går i gang, f.eks. spildevand, byg, miljøkonsekvensvurdering m.v.

Læs mere:

Kommunens sagsbehandlingstider

Natur- og Miljøafdelingen har følgende sagsbehandlingstider for udarbejdelse af miljøgodkendelse og ændring af vilkår i eksisterende miljøgodkendelser jf. miljøbeskyttelseslovens § 33.

Godkendelse af bilag 1 virksomheder: 200 dage

Godkendelse af bilag 2 virksomheder: 130 dage

Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor Natur- og Miljøafdelingen har modtaget alle de oplysninger, som ansøgerne skal indsende i henhold til § 7 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Hvis sagen er kompleks kan sagsbehandlingstiden dog tage længere tid. For eksempel hvis virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, konsekvensvurdering efter habitatreglerne, eller sagen skal behandles politisk.

Siden blev sidst opdateret 12.12.2019 af indholdsansvarlig RNN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00