Fyringsanlæg

Inden du bygger et fyringsanlæg, skal du have tilladelse fra kommunen

Hvilke fyringsanlæg skal have tilladelse


Fyringsanlæg fra 5  til 50 MW

Du skal anmelde dit fyringsanlæg gennem BOM

Fyringsanlægget skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Før du kan gå i gang med at  bygge, skal der

  1. laves en miljøkonsekvensvurdering
  2. kommunens skal vurdere anlægget
  3. der skal indhentes en byggetilladelse.

Der er brugerbetaling for denne type arbejde.

Mindre fyringsanlæg

Du skal anmelde dit fyringsanlæg gennem BOM

Du skal have en landzonetilladelse

Vi anbefaler at du kontakter Kommunens TaskForce Erhverv så tidligt som muligt i forløbet.


Siden blev sidst opdateret 19.10.2020 af indholdsansvarlig TK