Handicaprådets tilgængelighedspulje

Hvis du ønsker at arbejde med tilgængelighedsforbedringer for borgere med nedsat funktionsevne, kan du søge om midler fra tilgængelighedspuljen, her.

Hvem kan indstilles til handicapprisen?

  • Borgere med bopæl i Nordfyns Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i de forløbne år.
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere handicap har bevaret et aktivt liv, og som derfor, ved sit eksempel, bidrager med at hjælpe andre i samme situation.
  • Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner, som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende, butiksindehavere, institutioner samt andre steder, hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.

Hvem kan indstille?

  • Enhver borger i Nordfyns Kommune.

Indstillingen skal være skriftlig begrundet.
Handicaprådet kan selv indstille kandidater til handicapprisen.

Hvornår kan man indstille?

Deadline for indstilling samt kriterier for tildeling offentliggøres i de lokale medier samt på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Indstillingen fremsendes til Handicaprådet i Nordfyns Kommune.

Hvem udpeger årets prisvinder?

Handicaprådet beslutter på Handicaprådsmøde hvem, der skal tildeles årets handicappris.

Tidspunkt for uddeling af prisen?

Handicapprisen uddeles hvert andet år.

Markering af uddelingen?

Den lokale presse indkaldes. Der er offentlig adgang i forbindelse med tildelingen. Alle foreslåede og forslagsstillede inviteres ligeledes.

Således vedtaget på Handicaprådsmøde den 25. marts 2019.

Siden blev sidst opdateret 13.08.2019 af indholdsansvarlig SUS

Kontakt

Handicapkonsulenten

Tlf.: 2222 3267
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail