Alkoholbevilling

Sådan søger du alkoholbevilling

Økonomiudvalget afgør sager om restaurationsvirksomhed i Nordfyns Kommune, herunder:

Alkoholbevillinger
Godkendelse af bestyrere
Desuden træffer Økonomiudvalget afgørelser om tilladelser til udvidet åbningstid.

Midlertidige alkoholbevillinger og bevillinger til enkeltstående arrangementer varetages af Fyns Politi.

Ansøgning
Ansøgningsskema og vejledning til skemaet fås hos Fyns Politi.

Skemaet afleveres til Fyns Politi, hvorefter sagen sendes til Økonomiudvalgets sekretariat. Sekretariatet sørger for, at sagen kommer på økonomiudvalgets dagsorden, som efterfølgende træffer afgørelse på baggrund af politiets sagsbehandling.

Økonomiudvalget i Nordfyns Kommune holder møde hver måned med undtagelse af juli måned. I tilfælde af, at der ikke er et tilstrækkeligt antal sager til behandling, kan enkelte møder dog blive aflyst.

Klage

Du kan ikke klage over afgørelsen fra Økonomiudvalget.

Restaurationsplan

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. august 2008 en restaurationsplan for Nordfyns Kommune, som er revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. september 2017, at overdrage Bevillingsnævnets kompetencer til Økonomiudvalget.

Siden blev sidst opdateret 02.09.2019 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00