Forpagtning af "Marinetten" beliggende Sejlerkajen 3, 5400 Bogense

Attraktiv restaurant med panoramaudsigt over Lillebælt beliggende på Bogense Havn og Marina udbydes i forpagtning af Nordfyns Kommune

Sejlerkajen 3 Bogense Sejlerkajen 3 Bogense

Nordfyns Kommune udbyder den attraktive restaurant "Marinetten" med havudsigt beliggende Sejlerkajen 3, 5400 Bogense i forpagtning.

Bogense Havn og Marina er med sine ca. 760 bådpladser en af Fyns største, og der er årligt besøg af ca. 7.000 gæstebåde. Få hundrede meter fra restauranten ligger 2 store campingpladser og omkring 200 ferielejligheder.

Restauranten ligger 5 minutters gå afstand til Bogense, der er en hyggelig og velbevaret 700 år gammel købstad med gamle bindingsværkshuse, et dejligt torv og udsigt over Lillebælt. Bogense har en dynamisk handels- og turistforening, der sørger for masser af aktiviteter og oplevelser for de ca. 250.000 turister, som årligt besøger Nordfyn, f.eks. Rosenfestivalen, Palby Fyn Cup og Bogense By Night.

Restauranten: Det forpagtede omfatter en restaurant på ca. 418 m2 med bar, udvendig terrasse, køkkenfaciliteter, depotrum, personaletoilet, handicap- og gæstetoilet, trappeopgang m/handicaplift samt kontor og kølerum ved bagindgang. Til restauranten hører driftsinventar, driftsmateriel samt tekniske installationer.

Ansøgning: Kun ansøgere, der ikke har forfalden gæld til det offentlige, eller andet der hindrer, at der kan opnås alkoholbevilling, kan komme i betragtning. Ansøgningen indeholdende beskrivelse af forudgående erfaring, personale, forretningskoncept, mv. skal sendes som sikker mail via e-boks (CVR: 29188947, ref.: Kim Weel) eller til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense.

Ansøgningsfrist: Fristen for at ansøge om forpagtningen er den 6. januar 2020.

Forpagtningsperiode: Forpagtningen kan overtages fra den 1. juni 2020.

Forpagtningen er uopsigelig i en periode på 4 år for bortforpagter og i 1 år for forpagter, hvorefter den kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned.

Forpagtningsafgift: Forpagtningen udbydes med en priside på 191.500 kr. ekskl. moms. Da forpagtningsafgiften er udbudt med en priside, kan ansøgere godt byde en højere eller lavere forpagtningsafgift.

Forpagtningsaftalen vil blive indgået med den ansøger, som ud fra en helhedsbetragtning bedst kan løfte opgaven og giver det mest fordelagtige tilbud. Der vil udover forpagtningsafgiften blive lagt vægt på erfaring, bemanding og koncept.

Dersom ingen af ansøgerne kan opfylde ovenstående tilfredsstillende, er bortforpagter berettiget til at afvise samtlige ansøgere. Efter udløbet af ansøgningsfristen, vil Nordfyns Kommune indkalde relevante ansøgere til nærmere drøftelse. 

Udbudsmaterialet med bilag er tilgængelige via nedenstående links:

Siden blev sidst opdateret 02.12.2019 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00