5G-mobiltelefoni

Udrulning af 5G er et nationalt anliggende, der varetages af Energistyrelsen under Energi- Forsynings- og Klimaministeriet

Nordfyns Kommune har som sådan ingen handlemuligheder i den sammenhæng, men er optaget af, at der sker den fornødne digitale udvikling i hele kommunen. Nordfyns Kommune har tillid til at Staten regulerer udrulningen under de hensyn, der skal varetages i den sammenhæng. 

Du kan kontakte Energistyrelsen via mail på ens@ens.dk, på tlf. 33 92 67 00 eller via Digital Post på Borger.dk for svar på spørgsmål om 5G-udrulningen i Danmark.

Handlingsplan for 5G

I foråret 2018 indgik samtlige Folketingets partier et nyt teleforlig. Et af hovedelementerne i forliget er ambitionen om, at Danmark skal være i førerfeltet med udrulning af 5G, og at Danmark skal have de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af den nyeste teknologi. Derfor blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 5G-handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter. 

Se 5G-handlingsplanen her: 5G-handlingsplan for Danmark

Er du bekymret for om trådløs teknologi påvirker dit helbred?

I lovgivningen om radioudstyr er der fastsat regler om, at radioudstyr skal være konstrueret, så det sikrer menneskers sundhed. Det betyder, at antenner mv. til 5G skal følge de samme fælleseuropæiske grænseværdier som alt andet nuværende udstyr til telekommunikation.

Energistyrelsen fastsætter reglerne på baggrund af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som er ansvarlig for at vurdere og rådgive om de sundhedsmæssige aspekter forbundet med bl.a. radiobølger og strålebeskyttelse.

Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside: Fakta om 5G og mobilstråling
Se også Sundhedsstyrelsens hjemmeside som løbende opdateres med information om 5G her: Sundhedsfaglig information om 5G

Siden blev sidst opdateret 04.05.2020 af indholdsansvarlig JLH