Brand

Brandteknisk byggesagsbehandling

Brandteknisk byggesagsbehandling omfatter vurdering af bygningskonstruktioner og flugtveje ved opførelse af større nybyggeri.
Brandforebyggende arbejde bør starte allerede, når en bygning er på tegnebrættet. Byggesagsbehandlerne og Beredskab Fyn deltager gerne i møder med ejer, ansøger, rådgivende ingeniører og/eller arkitekter, mens projektet er i den indledende fase.

Ved byggeprojekter vejleder vi gerne omkring krav til brandtekniske sikringsanlæg, fx automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), sprinkleranlæg, automatisk brandventilation, rumslukningsanlæg, slangevinder samt flugtveje, indtrængningsveje m.v.

Funktionsbaserede brandkrav

Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand.

Bygningsreglementets brandkrav har været funktionsbaserede siden 2004 (tillæg 8 til BR95) - og er det fortsat i nugældende bygningsreglement. Det kræves stadig, at der udarbejdes en brandteknisk dokumentation/brandstrategi for en bygning for at få godkendelse af et byggeprojekt.

De funktionsbaserede brandkrav giver en række muligheder, og med den rette tilgang til kravene muliggøres fx nye design- og materialevalg. Man kan altså afvige fra de normale løsninger, hvis man kan sikre, at sikkerheden bliver mindst lige så høj som ved konventionelt byggeri.


Siden blev sidst opdateret 08.03.2021 af indholdsansvarlig GMADSE

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00