Erhvervsbyggeri

Har du planer om at om- eller tilbygge din virksomhed eller bygge helt  nyt, skal du sende din byggeansøgning/-anmeldelse til os gennem Byg og Miljø. 

Kommunen vil gerne med i byggeprojektet så tidligt som muligt, og opfordrer derfor til en forhåndsdialog inden I går i gang med selve ansøgningen. Forhåndsdialogen afklarer spørgsmål og sikrer en smidig sagsbehandling.

Den elektroniske selvbetjeningsløsning Byg og Miljø kan tilgås både her fra hjemmesiden, fra virk.dk eller bygogmiljø.dk 

I Byg og Miljø kan du udfylde og sende din byggeansøgning/-anmeldelse med det samme eller gemme din ansøgning og arbejde videre på den senere – det kræver kun, at du logger ind på Byg og Miljø med dit NemID.

Alt byggeri skal overholde Byggeloven og bestemmelserne i Bygningsreglementet.

En ejendom kan desuden være omfattet af en lokalplan, byplanvedtægter eller andre tinglyste bestemmelser, der også kan indeholde særlige regler for ejendommen.

Du skal også være opmærksom på, at byggeri m.v. uden for byerne i de fleste tilfælde tillige kræver landzonetilladelse.

Er ejendommen placeret i nærheden af strand, skov, vandløb, sø, mose, fortidsminder, kirker eller lignende, kan den endvidere være omfattet af fredninger eller beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan altid få vejledning vedrørende byggeri hos en byggesagsbehandler, og ønsker du at komme forbi til en snak, eventuelt sammen med din rådgiver, kan du med fordel ringe inden, så vi kan aftale et tidspunkt og dermed sikre, at der er tid til jer, når I kommer. 

Task Force Erhverv

Det skal være nemt at være erhvervsdrivende i Nordfyns Kommune, så husk at tage kontakt til vores Task Force Erhverv, som altid vil være behjælpelig ved spørgsmål og afklaring af de eventuelle udfordringer, din virksomhed måtte stå overfor. Det kunne være i forbindelse med ønsket om køb af erhvervsgrund, behov for nyansættelse eller hjælp til overblik over støtte- og netværksmuligheder.

Læs mere om Task Force Erhverv

Gratis sagsbehandling

I januar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at der ikke længere skulle være gebyr på byggetilladelser og anmeldelser.

Kort over Nordfyn

Siden blev sidst opdateret 03.03.2021 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning

  Kræver NemID

Vejledning til at ansøge

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00