Farligt affald

Genbrugspladserne modtager alle typer miljøfarligt affald undtaget ammunition og eksplosiver, som skal afleveres til politiet.

Miljøfarligt affald fra erhvervsvirksomheder modtages mod betaling i mindre mængder. Hver virksomhed kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. år.

Husk at bede om en kvittering ved aflevering af farligt affald, så det kan dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden, at affaldet er bortskaffet på lovlig vis.

Hvis virksomheden har mange tomme pesticid-dunke, kan der på genbrugspladserne hentes specielle sække så de tomme dunke løbende kan pakkes indtil sækken er fuld og kan afleveres på genbrugspladsen. 

For erhvervsvirksomheder er der desuden etableret følgende ordninger:

  • Den fælleskommunale Ordning: Er beregnet til indsamling af større mængder emballeret miljøfarligt affald.
  • Den lille Indsamlingsordning: Er etableret for virksomheder, institutioner m.v., der producerer miljøfarligt affald fra 0-50 kg årligt.
  • Landbrugsordningen: Er etableret for landbrug og gartnerier med årlige mængder fra 0-100 kg miljøfarligt affald. Udgiften til behandlingen af det miljøfarlige affald afholdes af den enkelte virksomhed.

For information om disse ordninger henvises til: Modtagerstation Syddanmark A/S på tlf. 76 20 13 00.

Siden blev sidst opdateret 25.02.2021 af indholdsansvarlig MTHING

Kontakt

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

Tlf.: 64 81 15 31
Send os en sikker besked

Åbningstider

Mandag 10.00-17.00
Tirsdag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-17.00
Lørdag 10.00-16.00
Søndag 10.00-16.00


Helligedage

1. januar Lukket
Skærtorsdag 10.00-16.00
Langfredag Lukket
Påskedag Lukket
2. Påskedag 10.00-16.00
1. maj  Lukket
St. Bededag 10.00-16.00
Kr. Himmelfarts-
dag
10.00-16.00
Pinsedag 10.00-16.00
2. Pinsedag 10.00-16.00
Grundlovsdag Lukket
24.-26. december Lukket 
31. december Lukket