Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

Ønsker du at genanvende sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald skal det anmeldes til kommunen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes.

Anmeldepligten gælder for sorteret og uforurenet Bygge- og anlægsaffald i form af:

  • Natursten f.eks. granit og flint
  • Uglaseret tegl f.eks. mursten og teglsten
  • Beton
  • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton.

Genbrugsmaterialerne skal være forarbejdet inden genbrug, for eksempel skal mursten nedknuses inden brug som vejfyld.

Anmeldelsen skal sikre, at der ikke sker anvendelse af genbrugsmaterialerne på for eksempel beskyttet naturområder.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Projektbeskrivelse og dato for projektets påbegyndelse
  • Kort hvor genanvendelsesstedet er markeret
  • Mængden og typen af affald, der agtes anvendt til projektet.
  • Kontaktperson med tlf.nr. og mailadresse

Anmeldelsen sendes til teknisk@nordfynskommune.dk

Kravene om anvendelse og anmeldelse af sorteret, uforurenet bygge og anlægsaffald er fastsat i kapitel 5 og 7 i Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald og kan ses på Retsinfo

Siden blev sidst opdateret 10.07.2015 af indholdsansvarlig JMI

Kontakt

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00