Anmeldelse af bygge og anlægsaffald

Pr. 1. januar 2013 er der kommet nye regler på bygge- og anlægsområdet vedrørende PCB-screening og anmeldelsespligt.

Ved byggearbejder har du/bygherren pligt til at indgive skriftlig anmeldelse til kommunen mindst 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen af byggearbejdet medfører følgende:

  • Over 1 tons bygningsaffald eller
  • Berører et areal, som overstiger 10 m2.

Anmeldelsesskema finder du her – skema A1

Screening for PCB

Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget:

  • Renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
  • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.

Screeningsskema finder du her – skema A2

Kortlægning

Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet skal der foretages en kortlægning af de dele af en bygning eller et anlæg, som kan indeholde PCB.

Ved kortlægningen af PCB skal der som minimum besvares de spørgsmål der fremgår af skemaet for kortlægning af PCB. Kortlægningsrapporten for PCB skal som minimum omhandle de punkter der fremgår af kortlægning af PCB.

Krav til kortlægning af PCB finder du i her – Skema A3

Kortlægningen indsendes på mail sammen med skema A1 og skema A2 til Teknik & Miljø eller via post til Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Kravene om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald er fastsat i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Affaldsbekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk

Kommunen opfordrer desuden til at man samtidigt screener for asbest og bly.

Vejledninger og lidt om PCB

Siden blev sidst opdateret 24.01.2020 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00